วิธีการกำหนดค่าโหมด Repeater ของ Wireless N Access Point

คู่มือการกำหนดค่า

ในโหมด Repeater จุดเชื่อมต่อจะขยายขอบเขตของเครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่ โหมดนี้เหมาะเมื่อคุณอยู่ในโซนไร้สาย Wi-Fi หรือสถานที่ที่มีสัญญาณอ่อนและคุณต้องการให้สัญญาณไร้สายมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั่วบ้านหรือสำนักงานของคุณ >> https://www.tp-link.com/th/support/faq/1604/


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.